Rollen

‘Samenwerken heeft als doel tijdelijke of langdurige synergie te ontwikkelen tussen partners om een specifiek doel te realiseren.
Uit een samenwerkingsverband moet een meerwaarde voortkomen voor beide partijen.’

Prof. Dr. J.J. Boonstra

Eenzelfde doel, met verenigde krachten aanpakken?!

Lokale overheden (gemeentebesturen), academies (onderwijscontext) en amateurkunsten (vrije tijd) kunnen elk een verschillende rol (of meerdere rollen) opnemen om te slagen in de opzet.

Wees je bewust van de diverse rol/len die je kunt opnemen.

Mogelijke rollen:

  • initiatiefnemer (idee)
  • trekker (procesbewaker)
  • uitvoerder / organisator (actie ondernemen)
  • fondsenwerver (middelen voorzien)
  • klankbord (kritische vragen en constructieve feedback)
  • aanbieder (instaan voor kant-en-klaar product)
  • facilitator (logistieke, materiële ondersteuning, … )
  • ambassadeur / communicator (promotie)
  • publieksverbreding (nieuwe doelgroepen aanboren)