Een trend ?

‘Grote genieën danken hun succes niet aan hun individuele talent en doorzettingsvermogen, maar aan het gedeelde talent en de support van de omgeving waarin ze zich bevinden. De community zorgt voor gedeelde intelligentie.’

Brian Eno

 

Ontschotting en integraal werken zijn in opmars.

Het lokale strategisch meerjarenplan en het decreet bovenlokaal cultuurwerk zijn daar voorbeelden van.

Kunsteducatie en kunstbeoefening kunnen hier ook de vruchten van plukken.
Want slimme verbindingen brengen kunstenaars verder!

Bovendien is een vlotte aaneenschakeling van leermomenten, verschillende leercontexten en invalshoeken een verrijking voor het individu.

‘Het verenigingsleven en lessituaties worden geconfronteerd met veranderende voorkeuren zoals lossere omgangs- en organisatievormen.’ (VerDi – FvA overleg, 2017)