Aanbevelingen

Succesfactoren om samenwerking nog meer diepgang te geven

Lokaal is er heel wat goodwill tussen academies en amateurkunstenverenigingen om toenadering te zoeken, grenzen af te tasten en samen over te gaan tot actie.

Enkele tips om nog beter te doen, of om de zoektocht naar raakvlakken te starten:

 1. Creëer een win-winsituatie zodat beide partners voordeel halen uit de samenwerking.
  Benoem deze winsten expliciet (zowel intern: lerarenkorps, vereniging… als extern: college van burgemeester en schepenen, brede publiek…)
  Zo blijft iedereen ten allen tijde mee in het groter verhaal.
 2. Wederzijds respect is nodig, in het bijzonder voor elkaars eigenheden.
  Ken de raakvlakken maar evengoed de bijzonderheden en specifieke accenten die de ander kenmerken.
  Ze bepalen mee ‘de rek’ op samenwerking, van ad-hoc tot structureel.
 3. Een gedeelde visie en bij naam genoemde doelstellingen helpen om koers te houden.
  Gedeeld, in de zin van traceerbaar (op papier/digitaal) en gedragen (niet alleen omdat kopstukken het willen, maar is iedereen -voldoende- mee?)
  Doelstellingen maken de visie tastbaar en uitvoerbaar.
 4. Vertrouwen geven en winnen is van cruciaal belang en de basis voor verder succes.Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
  Het blijft investeren, elke dag.
 5. Evalueer de resultaten en tracht de impact van samenwerking in kaart te brengen.
  Doelstellingen vormen een prima kader om realisaties aan af te checken.
  Wanneer de uitkomst positief is en je vooruitgang kan meten of onderbouwen, maak je werkelijk het verschil.
 6. Duidelijke afspraken en spelregels (‘contracten’) verhogen de transparantie.
  Goede afspraken maken goede vrienden. Ze ondervangen ook personeels/personenwissels.
  Ze stellen de doelstellingen scherp en vermijden onnodige discussie.
 7. Selectiecriteria ‘met welke partners in zee gaan?’ bieden houvast.
  Wie een duidelijke visie heeft, kan op basis daarvan afgelijnde keuzes maken: wie komt in aanmerking als partner of niet.
  Een duidelijke focus draagt bij tot objectievere maatstaven en motivatie.
 8. Communiceer regelmatig en helder, formeel maar ook informeel.
  Zo hou je stakeholders, zowel binnen als buiten de academiemuren en het verenigingsleven op de hoogte.
  Dit verhoogt niet alleen de betrokkenheid; ze vuurt ook anderen aan om na te denken (bv. hoe ondersteuning of eigen grenzen verleggen).
 9. Betrek externen die opportuniteiten zien, bemiddelen en adviseren.
  Om  niet vast te roesten in een hokje, kan het geen kwaad van tijd tot tijd een blik van buitenaf te betrekken.
  Externe input brengt nieuwe inzichten. Een open houding en netwerkskills zijn hiervoor waardevolle competenties.
 10. Gedeelde ruimte bevordert spontaan contact.
  Samen onder één dak, zet aan tot extra synergie. Elkaar kennen is een mooi begin.
  Bovendien speelt samenhuizen in op een maatschappelijke nood, nl. die van zorgvuldig omgaan met kostbare ruimte.

Met dank aan Michiel Bolliou (Masterthesis collaboration partnerships)