Stof genoeg voor verder onderzoek

De band deeltijds kunstonderwijs – amateurkunsten roept heel wat vragen op. Stof genoeg dus om verder en diepgaander onderzoek te voeren.

Denk bv. aan:

 • onder welke vormen manifesteert de ‘overlap’ zich tussen beide sectoren?
 • in welke contexten beoefenen academieleerlingen, naast de lessen?
 • wat is de perceptie van DKO-leerlingen over amateurkunsten?
 • verkennend en beschrijvend veld/praktijkonderzoek over de samenwerking tussen academies en amateurkunsten zou verrijkend zijn.
 • wat leert een screening van visieteksten van academies: wat stellen zij voorop rond samenwerking?
 • welke ondersteuning is Vlaams en lokaal nodig om samenwerkingen een extra boost te geven?
 • wat is het opleidingsniveau van artistieke begeleiders in de ‘amateurkunsten’sector (dirigenten, regisseurs, dansdocenten, …) +
 • hoeveel DKO-docenten zijn tegelijk als artistiek begeleider in een amateurkunstenvereniging actief?
 • in-, door- en uitstroom van leerlingen deeltijds kunstonderwijs naar amateurkunsten en vice versa; zijn het communicerende vaten?
 • wat is het potentieel van brugfiguren (docenten, cultuurbeleidscoördinatoren, …). Welke knelpunten ervaren zij?
 • hoe vlot vinden personen zonder pedagogische of artistieke opleiding (bv. dj, schrijven, …) aansluiting in het deeltijds kunstonderwijs als lesgever?