Cijfers die de cross-over bevestigen

Hier en daar is wat onderzoeksmateriaal beschikbaar over de relatie deeltijds kunstonderwijs – amateurkunsten.

Zo weten we dat:

 • bijna een derde van de amateurkunstenaars met zijn hobby in contact kwam via het deeltijds kunstonderwijs (DKO als introducerende instantie).
 • een vierde van de amateurkunstenaars minstens 1 vak volgde in het deeltijds kunstonderwijs en een vijfde dat deed buiten het deeltijds kunstonderwijs (workshop, lessenreeks of vorming). Iets meer dan 40% volgde nooit een opleiding aan het DKO of een andere opleiding.
 • 7% van de amateurkunstenaars volgde zowel les in het deeltijds kunstonderwijs als buiten het deeltijds kunstonderwijs.
 • opleidingen die amateurkunstenaars in het DKO het meest volgen zijn muziekopleidingen (32%), beeldende kunst (26%) en zang (16%).
 • leerlingen van het DKO zijn het meest tevreden over de lessen en de opleiding an sich, en over de lesgeverkwaliteiten van de docenten.
 • leerlingen zijn het minst tevreden over de hulp en motivatie om naar een professioneel kunstenaarschap over te stappen.
 • DKO-opleidingen trekken vnl. jongeren aan. Oudere respondenten hebben in de meeste gevallen nooit een DKO-opleiding gevolgd.
 • gezinsvorming lijkt de deelname aan DKO-opleidingen in de weg te staan.

Bron: Amateurkunsten in beeld gebracht, 2009, p. 83-96, 105, 174-178, 19.

 • deeltijds kunstonderwijs, is de meest populaire vorm van opleiding bij jongeren.
 • jongeren volgen er vooral lessen beeldende kunst, dans, klassieke muziek en woordkunst.
 • stoppen met het deeltijds kunstonderwijs betekent niet dat jongeren stoppen met actieve kunstbeoefening: bijna de helft van de muzikanten bespeelt nadien nog een instrument in de vrije tijd. Bij beeldende kunst is dat een derde, bij theater een vierde.
 • klassieke muziek en dans hebben de meest gemotiveerde leerlingen (in het deeltijds kunstonderwijs of daarbuiten). Bijna de helft ervan volgt, of volgde, vijf jaar of meer een opleiding, terwijl velen een opleiding fotografie, film of multimedia starten maar meer dan de helft na een jaar die opleiding verlaat.

Bron: Snapshot amateurkunsten, 2016, p. 45 – 56.

Momenteel is opnieuw grootschalig onderzoek in opstart. In 2019 kunnen we actuele cijfers en recente bevindingen voorleggen.