financieel duwtje

Subsidiewijzer

Wie energie steekt in samenwerking krijgt hiervoor graag een financieel duwtje.

Enkele suggesties om de coöperatie extra zuurstof te geven.

  • Innovatieve partnerprojecten

Een partnerproject bestaat uit min. 2 partners waarvan minstens 1 culturele partner en minstens 1 niet-culturele partner, bijvoorbeeld uit  onderwijs. De projectsubsidie bedraagt minimaal 7.000 euro. Dubbele subsidiëring is uitgesloten.

Deze is in het leven geroepen om uit de comfortzone te treden en grenzen te verleggen. Het is een stimulans om nieuwe onderwerpen en vraagstellingen te onderzoeken.

Meer info.

  • Transitiereglement bovenlokale culturele projecten (t.e.m. 2019)

Projecten ingediend door lokale besturen of cultuuractoren actief in kunsten, circus, sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten, … die nog geen nominatieve subsidie ontvangen in 2018 of 2019 komen in aanmerking. Het gaat om een tijdelijke maatregel i.h.k.v. de provinciale overdracht van bevoegdheden. Enkel projecten met bovenlokale uitstraling komen in aanmerking.

Meer info.

  • Decreet bovenlokaal cultuurwerk (vanaf 2020)

Voorziet subsidie voor cross-verbindingen wanneer cultuur (bv. amateurkunsten) en partners uit andere domeinen (bv. deeltijds kunstonderwijs en/of onderwijs) elkaar vinden in een project dat ‘bovenlokaal’ is (d.w.z. meerdere gemeenten omvat).

Meer info.

  • Alternatieve leercontext

Leerlingen die toestemming krijgen om een vak volledig of gedeeltelijk in een alternatieve leercontext te volgen, beïnvloeden op geen enkele manier de financiering. De leerling blijft financierbaar vanuit de Vlaamse overheid alsof hij/zij het vak in de academie zelf volgt.

Meer info.

  • Dynamoproject

Het gaat om een financiële ondersteuning voor een creatief schoolproject van maximum 2.000 euro. Een dynamoproject duurt langer dan 1 dag, is het initiatief van een school (lager of secundair onderwijs) en betrekt minstens 1 andere culturele partner. Dit kan bv. amateurkunsten zijn.

Meer info.

  • Kunstkuur

Versterk kunst en cultuur binnen je school door een samenwerking met de academie. En waarom ook niet, als derde partner: een amateurkunstengezelschap? De school krijgt er ‘uren’ voor en een werkingsbudget om materiaal en externe partners te vergoeden.

Meer info.

  • Projectsubsidie in jouw gemeente

Heel veel Vlaamse steden en gemeenten kennen projectsubsidies toe. Cultuurverenigingen – al dan niet aangesloten bij de Cultuurraad – kunnen hier beroep op doen wanneer ze een project willen realiseren dat de normale werking overstijgt. Samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs is daar een voorbeeld van. De voorwaarden verschillen van gemeente tot gemeente. Vraag het na in jouw woonplaats.

Meer info: de gemeentelijke website.