weerstanden en drempels – te overwinnen obstakels

‘Terughoudendheid heeft vaak te maken met negatieve ervaringen, het gevoel dat we op elkaars terrein komen of onvoldoend inzicht hebben in elkaars eigenheid.’


Om welke redenen lopen samenwerkingen soms spaak?


Vrees vanuit de academies

Uit schrik voor het te lage kwaliteisniveau van de vereniging.

Het amateurkunstenveld is zeer breed. Van absolute beginners tot individuen met ontzettend veel ambitie. Baken af met wie jouw academie wel of niet in zee kan of wil gaan. Schaaf je inzichten bij door af en toe een nieuwe partner uit  te proberen. Zo kom je tot een meer genuanceerd beeld over ‘de’ amateurkunsten.

We willen geen leerlingen verliezen aan het culturele middenveld.

Het hoeft geen of-of verhaal te zijn. Leerlingen kunnen perfect actief zijn in de academie en daarnaast, in de vrije tijd, andere (artistieke) skills ontwikkelen in een vereniging. Bovendien scholen heel wat amateurkunstenaars hun vaardigheden bij in het deeltijds kunstonderwijs.

Wij zijn onderwijs – zij zijn (maar) cultuur.

Die verschillen kunnen net een troef zijn. Ga op zoek naar elkaars sterktes en werk complementair. Bewaak steeds je eigen doelen, maar ga opportuniteiten niet uit de weg omdat je tot een andere sector behoort.

Daar is geen tijd of budget voor.

Waar en wil is, is een weg. Raadpleeg collega-organisaties. Hoe gaan zij hiermee om (bv. schuiven met lestijden). Misschien is er ook wel een financiële impuls mogelijk.


Weerstand vanuit de amateurkunsten

De soms gesloten houding. ‘Hier komen geen nieuwkomers in’ of

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën. Vers bloed zorgt er trouwens voor dat de vereniging niet stilletjes aan in een verstillings- of uitdovende fase terecht komt. Lees meer.

‘Wij weten het zelf wel en hebben geen bemoeienis van buitenaf nodig.’

’Het artistieke in handen geven van een externe is geen makkelijke stap. Ze heeft nl. ook impact op de groepsdynamica. Er zijn echter voorbeelden genoeg die het tegendeel bewijzen. Zoek ook naar een persoonlijke match.


Drempels vanuit het lokaal beleid

De schepen ‘eist’ toepassing van de alternatieve leercontext.

Raadpleeg het model toetsingscriteria en afsprakennota (je kan deze opvragen via elke@defederatie.org). Dit is een gezamenlijk opgesteld & gedragen document, onderschreven door zowel DKO als AK. Niets werkt immers omdat het moet…

Vaak zijn er 2 bevoegde schepenen in het spel …

Dan nog! Luister naar wat in het veld zelf leeft. Overstijg muurtjes. Doe het niet enkel voor de doelgroep, maar vooral met de betrokken spelers. Als schepen(en) kan je een cruciale rol innemen als brugfiguur.
Breng mensen in contact, inspireer. De cultuurraad en het overleg vanuit de academie met de lokale actoren, bieden alvast een ideale voedingsbodem.

Lokale autonomie. Mijn academie doet het al jaar en dag goed zonder.

Fijn, maar denk ook toekomstgericht. Gebrek aan tijd, verminderde mobiliteit, keuzestress, … Anticipeer door na te denken door de bril van de burger. Wees voorbereid op de toekomst. Het zal -op termijn- lonen.