Wat hebben we gemeen?

Zowel het deeltijds kunstonderwijs als de amateurkunsten zetten graag het belang van hun sector in de verf. Zie jij ook de gelijkenissen ?


Flarden uit de perstekst – Boodschap van Algemeen nut
Gelanceerd n.a.v. de Dag van de Academies / februari 2018

 • De academie: je kan er je talent ontplooien, zelf een maker worden of de taal van de kunst leren begrijpen zodat je er nog meer van geniet.
 • In jouw kunst kun je jezelf kwijt, kun je samen met anderen creëren, beleven, maken, optreden … Je wordt er zelfs gelukkiger van!
 • Kun je jezelf in je eentje vervolmaken in muziek, schilderkunst, dans of woord? Misschien. Maar het samen doen, is zo veel inspirerender én verrijkender. De academie is dé plek bij uitstek waar àlle burgers kunnen groeien en bloeien. De energie die mensen krijgen en de emoties die ze voelen als ze samen een opvoering voorbereiden of een tentoonstelling maken, is bijzonder. Je wordt beter in je kunst door ze samen met anderen te beoefenen. En het plezier krijg je er gratis bovenop.
 • Samenwerken zit het deeltijds kunstonderwijs in de genen. In heel wat gemeenten wordt over de gemeentegrenzen samengewerkt in filialen of vestigingsplaatsen. Meer en meer slaan ook academies beeldende kunsten en muziek, woord en dans de handen in elkaar. De verschillende domeinen kruisen elkaars pad in tal van cross-over projecten. Dat culturele leren vindt plaats in onze academies, in het onderwijs, in de publieke ruimtes, in de media en in de virtuele omgeving.

Citaten uit de speech – Tien poten om op te lopen
KUNST BUITEN sessies / oktober 2017
& visienota DNA van de amateurkunsten / voorjaar 2016

 • Ontspanning is de voornaamste reden voor kunstbeoefening, op de voet gevolgd door zelfontwikkeling, de uitdaging om bij te leren en samenzijn met gelijkgezinden.
 • Duizenden amateurkunstenaars beoefenen hun kunst alleen; nog meer beoefenen in groep met gelijkgezinden hun kunstzinnige activiteiten.
 • Met de Week van de Amateurkunsten geven (nvdr: gaven) we het signaal dat kunst in de vrije tijd leeft, waardevol is en een onmisbare bron van creativiteit en verandering in de samenleving.
 • Artiesten zijn niet altijd even voorspelbaar. Ze krijgen graag wat speelruimte of kleuren al eens buiten de lijntjes. De ontdekkingstocht is zowel artistiek, als sociaal. Zeker bij de jonge garde. Met een plek, budget en vooral vertrouwen ondersteun je hun trial and error.
 • We moeten kunstbeoefening hoog op de agenda houden. En dat is een kwestie van allianties smeden. Zo kunnen cultuurmedewerkers, cultuur- en gemeenschapscentra, academies, kunstzinnige organisaties, professionele kunstenaars, buurtwerk, jeugdinstellingen, scholen en zoveel anderen (!) front vormen en samen werken om invulling te geven aan gemeenschappelijke doeleinden zoals ‘naar buiten komen met je kunst’.

Passie en enthousiasme, kunnen en willen kennen, trots om naar buiten te komen, creatieve vonken overzetten, het streven naar een betere kunstbeoefening…

Persoonlijke verrijking, samenwerken, de meerwaarde voor de samenleving.

Allemaal principes die beide sectoren hoog in het vaandel dragen. Op die raakvlakken moeten we elkaar trachten te vinden en versterken, ook naar lokale of Vlaamse beleidsmakers toe.

Enkele gemeenschappelijke drijfveren:

 • Kunst een prominente plaats geven in de samenleving
 • Kunst uitspelen als verbindende factor in de maatschappij
 • Individuen opstapjes bieden om beter te worden in de kunsten
 • Talentontwikkeling via gediversifieerd aanbod
 • Bijdragen tot het bruto nationaal geluk J

Vul zelf het lijstje verder aan.

TIP: vanuit gemeenschappelijk belangen zijn partners tot veel instaat.

Ken je deze al? PANACHE. Grasduin even door de presentatie. Ze zet aan tot reflectie en actie!