DKO & AK ?

[lgc_column grid=”60″ tablet_grid=”60″ mobile_grid=”100″ last=”false”]

Uniciteit, maar ook eigenheid!

Kunsteducatie is de corebusiness van het deeltijds kunstonderwijs, kunstbeoefening het hart van de amateurkunstensector. Dialoog, afstemming en complementariteit zijn nodig om drempels te slechten en bruggen te bouwen.

Dat beide sectoren de waarde en het belang van kunst in de samenleving hoog in het vaandel dragen, maakt de vervlechting tussen cultuur en onderwijs mogelijk. Evident is het niet. Want naast raakvlakken zijn er ook verschillen, knelpunten en soms weerstanden die het spanningsveld tussen beide op scherp zetten.

Onbekend is echter onbemindā€¦

En een goede verstandhouding begint bij voldoende kennis van elkaars werking en wettelijke context.

Daarom, beide sectoren in vogelvlucht.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=”40″ tablet_grid=”40″ mobile_grid=”100″ last=”true”]

[/lgc_column]