alternatieve leercontext & beleid

Het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit deeltijds kunstonderwijs zijn respectievelijk op 9 maart en 4 mei 2018 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

De nadruk ligt op artistiek onderwijs, maar de link met de maatschappij wordt groter. Ook de verbinding met amateurkunsten staat voorop.

Hiermee wordt gevolg gegeven aan de conceptnota DKO die dateert uit 2015, maar roots heeft tot in 2007.